GRUPO: 1412 GRUPO 5-INF.FEM.-2ª FASE

Código Nombre Población Día Hora Campo Equipación Delegado
Código: 141201Nombre: AGURAINPoblación: Día: Hora: Campo: AGURAIN POLIDEPORTIVOEquipaje: Delegado:
Código: 141202Nombre: PRESENTACION DE MARIA 1Población: Día: Hora: Campo: PRES. DE MARIAEquipaje: Delegado:
Código: 141203Nombre: UNAMUNOPoblación: Día: Hora: Campo: M. UNAMUNOEquipaje: Delegado:
Código: 141204Nombre: SAN PRUDENCIO APoblación: Día: Hora: Campo: SAN PRUDENCIOEquipaje: Delegado:
Código: 141205Nombre: SUGARRAK LAUDIO BPoblación: Día: Hora: Campo: LA GRANJAEquipaje: Delegado:
Código: 141206Nombre: MARIANISTAS ERRESPETUAPoblación: Día: Hora: Campo: MARIANISTASEquipaje: Delegado:
Código: 141207Nombre: OPTICA KROMA ARABERRIPoblación: Día: Hora: Campo: Equipaje: Delegado:
Código: 141208Nombre: URKIDEPoblación: Día: Hora: Campo: URKIDEEquipaje: Delegado:


Resultados

Jornada 1 - 04-12-2022
OPTICA KROMA ARABERRIAGURAIN
MARIANISTAS ERRESPETUAPRESENTACION DE MARIA 1
SUGARRAK LAUDIO BUNAMUNO
URKIDESAN PRUDENCIO A
Jornada 2 - 18-12-2022
SAN PRUDENCIO ASUGARRAK LAUDIO B
UNAMUNOMARIANISTAS ERRESPETUA
PRESENTACION DE MARIA 1OPTICA KROMA ARABERRI
AGURAINURKIDE
Jornada 3 - 15-01-2023
AGURAINPRESENTACION DE MARIA 1
OPTICA KROMA ARABERRIUNAMUNO
MARIANISTAS ERRESPETUASAN PRUDENCIO A
URKIDESUGARRAK LAUDIO B
Jornada 4 - 22-01-2023
UNAMUNOAGURAIN
SUGARRAK LAUDIO BMARIANISTAS ERRESPETUA
SAN PRUDENCIO AOPTICA KROMA ARABERRI
PRESENTACION DE MARIA 1URKIDE
Jornada 5 - 29-01-2023
PRESENTACION DE MARIA 1UNAMUNO
AGURAINSAN PRUDENCIO A
OPTICA KROMA ARABERRISUGARRAK LAUDIO B
URKIDEMARIANISTAS ERRESPETUA
Jornada 6 - 05-02-2023
SUGARRAK LAUDIO BAGURAIN
SAN PRUDENCIO APRESENTACION DE MARIA 1
URKIDEUNAMUNO
MARIANISTAS ERRESPETUAOPTICA KROMA ARABERRI
Jornada 7 - 12-02-2023
UNAMUNOSAN PRUDENCIO A
PRESENTACION DE MARIA 1SUGARRAK LAUDIO B
AGURAINMARIANISTAS ERRESPETUA
OPTICA KROMA ARABERRIURKIDE
Jornada 8 - 26-02-2023
UNAMUNOSUGARRAK LAUDIO B
PRESENTACION DE MARIA 1MARIANISTAS ERRESPETUA
AGURAINOPTICA KROMA ARABERRI
SAN PRUDENCIO AURKIDE
Jornada 9 - 05-03-2023
URKIDEAGURAIN
OPTICA KROMA ARABERRIPRESENTACION DE MARIA 1
MARIANISTAS ERRESPETUAUNAMUNO
SUGARRAK LAUDIO BSAN PRUDENCIO A
Jornada 10 - 12-03-2023
PRESENTACION DE MARIA 1AGURAIN
SAN PRUDENCIO AMARIANISTAS ERRESPETUA
UNAMUNOOPTICA KROMA ARABERRI
SUGARRAK LAUDIO BURKIDE
Jornada 11 - 19-03-2023
URKIDEPRESENTACION DE MARIA 1
AGURAINUNAMUNO
OPTICA KROMA ARABERRISAN PRUDENCIO A
MARIANISTAS ERRESPETUASUGARRAK LAUDIO B
Jornada 12 - 26-03-2023
SAN PRUDENCIO AAGURAIN
UNAMUNOPRESENTACION DE MARIA 1
SUGARRAK LAUDIO BOPTICA KROMA ARABERRI
MARIANISTAS ERRESPETUAURKIDE
Jornada 13 - 02-04-2023
PRESENTACION DE MARIA 1SAN PRUDENCIO A
AGURAINSUGARRAK LAUDIO B
OPTICA KROMA ARABERRIMARIANISTAS ERRESPETUA
UNAMUNOURKIDE
Jornada 14 - 23-04-2023
MARIANISTAS ERRESPETUAAGURAIN
SUGARRAK LAUDIO BPRESENTACION DE MARIA 1
SAN PRUDENCIO AUNAMUNO
URKIDEOPTICA KROMA ARABERRI