GRUPO: 0301 GRUPO UNICO - CADETE FEMENINA

Código Nombre Población Día Hora Campo Equipación Delegado
Código: 030101Nombre: PENDIENTEPoblación: Día: Hora: Campo: Equipaje: Delegado:
Código: 030102Nombre: MARIANISTAS ERRESPETUAPoblación: Día: Hora: Campo: MARIANISTASEquipaje: Delegado:
Código: 030103Nombre: SUGARRAK LAUDIOPoblación: LlodioDía: Hora: Campo: LA GRANJAEquipaje: Delegado:
Código: 030104Nombre: AGURAINPoblación: Día: Hora: Campo: AGURAIN POLIDEPORTIVOEquipaje: Delegado:
Código: 030105Nombre: SAN VIATOR BPoblación: Día: Hora: Campo: SAN VIATOREquipaje: Delegado:
Código: 030106Nombre: MARIANISTAS KIROLTASUNAPoblación: Día: Hora: Campo: MARIANISTASEquipaje: Delegado:
Código: 030107Nombre: C.B. ARABA BPoblación: Día: Hora: Campo: -Equipaje: Delegado:
Código: 030108Nombre: CLOSNET.COM - SAN PRUDENCIOPoblación: Día: Hora: Campo: SAN PRUDENCIOEquipaje: Delegado:


Resultados

Jornada 1 - 30-11--1
CLOSNET.COM - SAN PRUDENCIOPENDIENTE
MARIANISTAS ERRESPETUAPENDIENTE
AGURAINPENDIENTE
MARIANISTAS KIROLTASUNAPENDIENTE
C.B. ARABA BMARIANISTAS ERRESPETUA
CLOSNET.COM - SAN PRUDENCIOMARIANISTAS ERRESPETUA
SUGARRAK LAUDIOMARIANISTAS ERRESPETUA
SAN VIATOR BMARIANISTAS ERRESPETUA
MARIANISTAS KIROLTASUNASUGARRAK LAUDIO
PENDIENTESUGARRAK LAUDIO
AGURAINSUGARRAK LAUDIO
SAN VIATOR BAGURAIN
C.B. ARABA BAGURAIN
MARIANISTAS ERRESPETUAAGURAIN
SUGARRAK LAUDIOSAN VIATOR B
MARIANISTAS KIROLTASUNASAN VIATOR B
PENDIENTESAN VIATOR B
MARIANISTAS ERRESPETUAMARIANISTAS KIROLTASUNA
AGURAINMARIANISTAS KIROLTASUNA
C.B. ARABA BMARIANISTAS KIROLTASUNA
PENDIENTEC.B. ARABA B
SUGARRAK LAUDIOC.B. ARABA B
SAN VIATOR BC.B. ARABA B
CLOSNET.COM - SAN PRUDENCIOC.B. ARABA B
AGURAINCLOSNET.COM - SAN PRUDENCIO
SAN VIATOR BCLOSNET.COM - SAN PRUDENCIO
MARIANISTAS KIROLTASUNACLOSNET.COM - SAN PRUDENCIO
SUGARRAK LAUDIOCLOSNET.COM - SAN PRUDENCIO
Jornada 2 - 25-04-2021
C.B. ARABA BPENDIENTE
MARIANISTAS KIROLTASUNAMARIANISTAS ERRESPETUA
SAN VIATOR BSUGARRAK LAUDIO
CLOSNET.COM - SAN PRUDENCIOAGURAIN
Jornada 3 - 02-05-2021
AGURAINSAN VIATOR B
SUGARRAK LAUDIOMARIANISTAS KIROLTASUNA
MARIANISTAS ERRESPETUAC.B. ARABA B
PENDIENTECLOSNET.COM - SAN PRUDENCIO
Jornada 4 - 09-05-2021
PENDIENTEMARIANISTAS ERRESPETUA
C.B. ARABA BSUGARRAK LAUDIO
MARIANISTAS KIROLTASUNAAGURAIN
CLOSNET.COM - SAN PRUDENCIOSAN VIATOR B
Jornada 5 - 16-05-2021
SUGARRAK LAUDIOPENDIENTE
SAN VIATOR BMARIANISTAS KIROLTASUNA
AGURAINC.B. ARABA B
MARIANISTAS ERRESPETUACLOSNET.COM - SAN PRUDENCIO
Jornada 6 - 23-05-2021
MARIANISTAS ERRESPETUASUGARRAK LAUDIO
PENDIENTEAGURAIN
C.B. ARABA BSAN VIATOR B
CLOSNET.COM - SAN PRUDENCIOMARIANISTAS KIROLTASUNA
Jornada 7 - 30-05-2021
SAN VIATOR BPENDIENTE
AGURAINMARIANISTAS ERRESPETUA
CLOSNET.COM - SAN PRUDENCIOSUGARRAK LAUDIO
MARIANISTAS KIROLTASUNAC.B. ARABA B
Jornada 8 - 06-06-2021
SUGARRAK LAUDIOAGURAIN
MARIANISTAS ERRESPETUASAN VIATOR B
PENDIENTEMARIANISTAS KIROLTASUNA
C.B. ARABA BCLOSNET.COM - SAN PRUDENCIO