GRUPO: 0401 GRUPO UNICO - SENIOR MASCULINA

Código Nombre Población Día Hora Campo Equipación Delegado
Código: 040101Nombre: AGUREAKPoblación: Día: Hora: Campo: Equipaje: Delegado:
Código: 040102Nombre: SUGARRAK LAUDIOPoblación: LlodioDía: Hora: Campo: LA GRANJAEquipaje: Delegado:
Código: 040103Nombre: POZO I MOICARPoblación: Día: Hora: Campo: Equipaje: Delegado:
Código: 040104Nombre: AGURAINPoblación: Día: Hora: Campo: AGURAIN POLIDEPORTIVOEquipaje: Delegado:
Código: 040105Nombre: LAKUA BASKET BPoblación: Vitoria - GasteizDía: Hora: Campo: -Equipaje: Delegado: Saioa Lopez
Código: 040106Nombre: MARIANISTASPoblación: Día: Hora: Campo: MARIANISTASEquipaje: Delegado:
Código: 040107Nombre: GRUPO WEC AGURAINPoblación: Día: Hora: Campo: AGURAIN POLIDEPORTIVOEquipaje: Delegado:
Código: 040108Nombre: C.D.B. Siberia-Gasteiz BPoblación: Día: Hora: Campo: Equipaje: Delegado:
Código: 040109Nombre: AXA AMURRIOPoblación: Día: Hora: Campo: BAÑUETAEquipaje: Delegado:
Código: 040110Nombre: LAKUA BASKET APoblación: Vitoria - GasteizDía: Hora: Campo: Equipaje: Delegado: Saioa Lopez


Resultados

Jornada 1 - 30-11--1
LAKUA BASKET AAGUREAK
SUGARRAK LAUDIOAGUREAK
AGURAINAGUREAK
MARIANISTASAGUREAK
C.D.B. Siberia-Gasteiz BAGUREAK
AXA AMURRIOSUGARRAK LAUDIO
LAKUA BASKET ASUGARRAK LAUDIO
POZO I MOICARSUGARRAK LAUDIO
LAKUA BASKET BSUGARRAK LAUDIO
GRUPO WEC AGURAINSUGARRAK LAUDIO
C.D.B. Siberia-Gasteiz BPOZO I MOICAR
AGUREAKPOZO I MOICAR
LAKUA BASKET APOZO I MOICAR
AGURAINPOZO I MOICAR
MARIANISTASPOZO I MOICAR
GRUPO WEC AGURAINAGURAIN
AXA AMURRIOAGURAIN
SUGARRAK LAUDIOAGURAIN
LAKUA BASKET BAGURAIN
MARIANISTASLAKUA BASKET B
C.D.B. Siberia-Gasteiz BLAKUA BASKET B
AGUREAKLAKUA BASKET B
POZO I MOICARLAKUA BASKET B
AGURAINMARIANISTAS
GRUPO WEC AGURAINMARIANISTAS
AXA AMURRIOMARIANISTAS
SUGARRAK LAUDIOMARIANISTAS
POZO I MOICARGRUPO WEC AGURAIN
LAKUA BASKET BGRUPO WEC AGURAIN
C.D.B. Siberia-Gasteiz BGRUPO WEC AGURAIN
AGUREAKGRUPO WEC AGURAIN
SUGARRAK LAUDIOC.D.B. Siberia-Gasteiz B
AGURAINC.D.B. Siberia-Gasteiz B
MARIANISTASC.D.B. Siberia-Gasteiz B
AXA AMURRIOC.D.B. Siberia-Gasteiz B
AGUREAKAXA AMURRIO
POZO I MOICARAXA AMURRIO
LAKUA BASKET BAXA AMURRIO
GRUPO WEC AGURAINAXA AMURRIO
LAKUA BASKET AAXA AMURRIO
LAKUA BASKET BLAKUA BASKET A
MARIANISTASLAKUA BASKET A
GRUPO WEC AGURAINLAKUA BASKET A
C.D.B. Siberia-Gasteiz BLAKUA BASKET A
AGURAINLAKUA BASKET A
Jornada 2 - 25-04-2021
AXA AMURRIOAGUREAK
C.D.B. Siberia-Gasteiz BSUGARRAK LAUDIO
GRUPO WEC AGURAINPOZO I MOICAR
MARIANISTASAGURAIN
LAKUA BASKET ALAKUA BASKET B
Jornada 3 - 02-05-2021
LAKUA BASKET BMARIANISTAS
AGURAINGRUPO WEC AGURAIN
POZO I MOICARC.D.B. Siberia-Gasteiz B
SUGARRAK LAUDIOAXA AMURRIO
AGUREAKLAKUA BASKET A
Jornada 4 - 09-05-2021
AGUREAKSUGARRAK LAUDIO
AXA AMURRIOPOZO I MOICAR
C.D.B. Siberia-Gasteiz BAGURAIN
GRUPO WEC AGURAINLAKUA BASKET B
LAKUA BASKET AMARIANISTAS
Jornada 5 - 16-05-2021
POZO I MOICARAGUREAK
MARIANISTASGRUPO WEC AGURAIN
LAKUA BASKET BC.D.B. Siberia-Gasteiz B
AGURAINAXA AMURRIO
SUGARRAK LAUDIOLAKUA BASKET A
Jornada 6 - 23-05-2021
SUGARRAK LAUDIOPOZO I MOICAR
AGUREAKAGURAIN
AXA AMURRIOLAKUA BASKET B
C.D.B. Siberia-Gasteiz BMARIANISTAS
LAKUA BASKET AGRUPO WEC AGURAIN
Jornada 7 - 30-05-2021
LAKUA BASKET BAGUREAK
AGURAINSUGARRAK LAUDIO
GRUPO WEC AGURAINC.D.B. Siberia-Gasteiz B
MARIANISTASAXA AMURRIO
POZO I MOICARLAKUA BASKET A
Jornada 8 - 06-06-2021
POZO I MOICARAGURAIN
SUGARRAK LAUDIOLAKUA BASKET B
AGUREAKMARIANISTAS
AXA AMURRIOGRUPO WEC AGURAIN
LAKUA BASKET AC.D.B. Siberia-Gasteiz B
Jornada 9 - 13-06-2021
GRUPO WEC AGURAINAGUREAK
MARIANISTASSUGARRAK LAUDIO
LAKUA BASKET BPOZO I MOICAR
LAKUA BASKET AAGURAIN
C.D.B. Siberia-Gasteiz BAXA AMURRIO
Jornada 10 - 20-06-2021
AGURAINLAKUA BASKET B
POZO I MOICARMARIANISTAS
SUGARRAK LAUDIOGRUPO WEC AGURAIN
AGUREAKC.D.B. Siberia-Gasteiz B
AXA AMURRIOLAKUA BASKET A